​​​Pagalba atliekant VGTU, ŠU, KTU, KTK, ASU užduotis:
Matematika: matricos, vektoriai, išvestinės, integralai, diflygtys, tikimybės, statistika SPSS, Gretl, R.
Informatika: algoritmai, Matlab, Matcad, Smath, Python, Java, Javascript, Access, Foxpro, Visual Studio
(C, C++, C#, VB), CodeBlocks (C, C++), Dev-C++ (C, C++),  VBS, VBA (Office), Word, Excel, MySQL, Php, Html.
Chemija: organinė ir neorganinė.
Fizika: Klasikinės mechanikos, elektromagnetizmo, termodinamikos, atomo ir branduolio fizikos ir kiti uždaviniai.
Grandinių teorija, schemotechnika, mikrovaldiklių programavimas: Avr, Keil, MPLAB X,  Proteus, Arduino.

Assistance with school, university and college assignments:
Mathematics: matrices, vectors, derivatives, integrals, differential equations, probability, statistics SPSS, Gretl, R.
Computer Science: algorithms, Matlab, Matcad, Smath, Python, Java, Javascript, Access, Foxpro, Visual Studio
(C, C++, C#, VB), CodeBlocks (C, C++), Dev-C++ (C, C++),  VBS, VBA (Office), Word, Excel, MySQL, Php, Html.
Chemistry: organic and inorganic.
Physics: Classical mechanics, electromagnetism, thermodynamics, atomic and nuclear physics and other.
Circuit theory, schematics, microcontroller programming: Avr, Keil, MPLAB X, Proteus, Arduino.