facebook sprendejas.lt
facebook sprendejas.lt

Sprendžiu VGTU, ŠU, KTU, KTK, ASU užduotis:
Matematika: matricos, vektoriai, išvestinės, integralai, diflygtys, tikimybės, statistika SPSS, Gretl, Stata.
Informatika: algoritmai, Matlab, Matcad, Smath, Pascal, Java, Access, Foxpro, Visual Studio
(C, C++, C#, VB), CodeBlocks (C, C++), Dev-C++ (C, C++), C++ builder, VBS, VBA (Office)
Chemija: organinė ir neorganinė.
Fizika: Klasikinės mechanikos, elektromagnetizmo, termodinamikos, atomo ir branduolio fizikos ir kiti uždaviniai.

Individualiai mokau studentus bei moksleivius programuoti, aukštosios matematikos ir chemijos.
Mokinu elektros grandinių teorijos, schemotechnikos (Eagle, Lattice diamond)
bei mikrovaldiklių programavimo (Avr studio, Keil, MPLAB, MicroC, Proteus, Arduino).

TIK Iš pirmų rankų!!! ;-) 

fb since 2017-08-22
KONTAKTAI
+37064825913
info@sprendejas.lt

Sprendejas.lt